υποκαθίζω

υποκαθίζω
ΜΑ [καθίζω]
τοποθετώ κάποιον σε ενέδρα
αρχ.
1. (αμτβ.) α) ενεδρεύω, ελλοχεύω
β) κατακαθίζω («τὰ μείζοντα καὶ βαρύτατα πάντως ύπεκάθιζεν», Πλούτ.)
2. μέσ. ὑποκαθίζομαι
τοποθετούμαι σε ενέδρα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ὑποκαθίσῃ — ὑποκαθίζω place in ambush aor subj mid 2nd sg ὑποκαθίζω place in ambush aor subj act 3rd sg ὑποκαθίζω place in ambush fut ind mid 2nd sg ὑποκαθίζω place in ambush fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑποκαθισάντων — ὑποκαθίζω place in ambush aor part act masc/neut gen pl ὑποκαθίζω place in ambush aor imperat act 3rd pl ὑποκαθίζω place in ambush aor part act masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑποκαθίζουσι — ὑποκαθίζω place in ambush pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ὑποκαθίζω place in ambush pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ὑποκαθίζω place in ambush pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑπεκάθιζον — ὑποκαθίζω place in ambush imperf ind act 3rd pl ὑποκαθίζω place in ambush imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑποκαθιζόντων — ὑποκαθίζω place in ambush pres part act masc/neut gen pl ὑποκαθίζω place in ambush pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑποκαθίσαι — ὑποκαθίζω place in ambush aor inf act ὑποκαθίσαῑ , ὑποκαθίζω place in ambush aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑποκαθίσαντας — ὑποκαθίζω place in ambush aor part act masc acc pl ὑποκαθίζω place in ambush aor part act masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑποκαθίσαντες — ὑποκαθίζω place in ambush aor part act masc nom/voc pl ὑποκαθίζω place in ambush aor part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑπεκαθίζοντο — ὑποκαθίζω place in ambush imperf ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑπεκάθιζεν — ὑποκαθίζω place in ambush imperf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”